Energihus_hem_9.pngEnergihus_hem_1Energihus_hem_EH.pngEnergihus_hem_EH_2.pngEnergihus_hem_2

Välkommen till Energihus.se - för Proffs

Energihusgruppen AB arbetar som agent för tillverkare av hus från bl a Estland och Finland. Vår roll är att agera sammanhållande länk mellan tillverkare och byggproffs på den svenska marknaden, där tillverkaren i slutänden skriver kontrakt med den svenska kunden.
Detta är vårt sätt att bidra med samarbete och partnering inom byggprocessen!

Våra samarbetspartners tillverkar högkvalitativa byggelement i moderna fabriker. Modellprogram från stockhus till "funkis", 1- till 4-plans byggnader, 1- eller flerfamiljshus, LSS-boende eller varför inte din egen design.
Projektering, tillverkning av projektspecifika byggelement sker med maximal prefabriceringsgrad. Vi strävar efter att vara en pålitlig och långvarig partner mellan våra kunder och tillverkare. Att tillhandahålla tjänster på hög professionell nivå, högkvalitativa projektspecifikt tillverkade byggelement och monteringsfärdiga hus. Våra partners utför större delen av bearbetningen av råvaror själva och kan således erbjuda förmånliga priser, bästa kvalitet och korta leveranstider. Precis som vårt namn  - energihus.se - säger, förser vi byggmarknaden med energieffektiva byggnader!

Välkomna till oss med dina frågor kring husprojekt!

Certifiering

Våra samarbetspartners har CE-märkning och certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 samt ETA-certifiering.