Utförandenivå

Du bestämmer, men en högre färdigställande nivå direkt på fabrik ger dig en bättre produktionsekonomi!
Nedan ser du vad som kan utföras direkt på fabrik mot att du levererar ritningsunderlag.

Förberedelser för el...

Förbered elinstallationer på plats i fabriken. Det innebär bland annat att vi förser vägg- och fasadelement med styva VP-rör/väggdosor anpassade för en kommande kabeldragning.

Fördelen med att elinstallationen förbereds redan i fabriken är att det blir möjligt att klä in vägg- och innerväggselement utan eftermontage på byggplatsen. Båda sidorna blir helt klara direkt. Det kan handla om till exempel träpaneler, gipsskivor och så vidare. 

... och ventilation

Genomföringar för ventilationsöppningar kan utföras direkt på fabrik. Allt för att det ska bli smidigt med uppförandet på byggarbetsplatsen.

Montering av högkvalitativa fönster

Komplett montering av fönster och balkongdörrar kan ske på fabrik. Du som kund bestämmer typ av fönster. Skjutpartier levereras löst för montage på plats.

De fönster vilka monteras mest kommer från kvalificerade och erfarna estniska tillverkare. Alla fönster som monteras uppfyller de byggnormer som finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Har du som kund redan valt ut och inhandlat fönster och behöver få dessa monterade erbjudes detta. Du behöver enbart leverera produkterna till fabrik.

Inne på fabrik tätas fönster med hjälp av certifierad ång- och fuktskyddstejp (SIGA), självexpanderande tätningar med mera. 

Slutligen, vad gäller fönstermontering, är det också möjligt för fabriken att förse fönster med både foder och fönsterbleck redan i fabriken. Detta är också kostnadseffektivt då man slipper montage på byggarbetsplats.

Smarta och trygga brandskyddslösningar

Brand- och Ljudklassade konstruktioner levereras enligt kundens krav.


Fler monteringsmöjligheter i fabrik

Träbeklädnad

För att göra bygget så enkelt som möjligt erbjuds ett antal olika monteringsmöjligheter i fabrik. Bland annat kan montage av träpaneler på väggelementen göras i den behandling kunden önskar. Olika typer av träslag kan beställas för montage. Kombinerade lösningar av färg och profiler vad gäller träbeklädnader kan utföras.

Putsskiva

Ett annat alternativ är montage av cementbaserade fasadskivor för exempelvis slutlig putsad yta. Vid behov är det möjligt att kombinera fasadskivor med träbeklädnad. Även detta är ett moment som sparar in tid på byggarbetsplatsen.

Metallbeklädnad

Möjlighet till montage på fabrik av olika typer av fasadsystem eller olika typer av fasadskivor kan beställas. Även montage av metallbeklädnader. 

Invändig skiva

Montage av invändiga skivor kan utföras direkt på fabrik. Det kan röra sig om olika sorters skivor i varierande material så som till exempel gips, OSB och fibergips.

Mineralull

Mineralullsisolering, Rockwool SuperRock, sker direkt i fabrik. Detta sker i en torr miljö och därefter förpackas elementen i väderbeständig plastfolie. Tack vare förpackningens täthet är det möjligt för dig att förvara paketen utomhus i upp till fyra veckor utan ytterligare skydd

Möjligheter vid tillverkningen av takelement

Olika sorters balkar

Om I-balkar används kommer ditt takelement att få ett bättre U-värde än vid en mer traditionell takstols-konstruktion. I-balk ger mer plats för isolering. Detta alternativ blir lättare och möjlighet att borra ventilationsöppningar i fabriken finns. Med I-balkar blir det även möjligt att producera takelement med spännvidd upp till 13 meter.

Ett annat alternativ är att tillverka element av limträbalkar. Detta gör det möjligt att skapa element med en spännvid upp till 15 meter.

Brandskydd

Brandklassade konstruktioner levereras enligt kundens krav.

Takbeklädnad och taksprång

Ännu ett val som finns tillgängligt är att det redan i fabriken tillverkas element med påmonterad limmad bitumentakbeklädnad. Montage kan även ske där taksprång förses med exempelvis insektsnät, målade och monterade träpaneler, balkar och fanérbeklädnad. Detta är något som är väldigt smidigt att göra i samband med fabrikstillverkningen av takelement jämfört med om det ska ske på byggarbetsplatsen i ett senare skede.

Tillverkningsmöjligheter för innertakselement

Olika sorters balkar

Förutom vanliga takelement i trä tillverkas även element i limträbalkar. Användning av limträbalkar möjliggör att tillverka innertakselement med lång spännvidd – upp till 15 meter.

Användning av I-balkar

Fabriken kan tillverka innertakselement av I-balkar. Användning av I-balkar möjliggör att uppnå bättre U-värde vid innertakselement då elementet rymmer mer isolermaterial än vid traditionell trästomme. I-balkar gör konstruktionen lättare. Till skillnad från innertakselement med vanlig stomme går det att borra ventilationsöppningar i I-balkar vilket betydligt underlättar installation av ventilationsrör.

Användning av fanervirke (kertobalk)

Tillverkning av innertakselement sker även i fanervirke. Användning av fanervirkesbalkar möjliggör att tillverka innertakselement med lång spännvidd – upp till 15 meter.

Höjt brandmotstånd

För att uppnå en brandklass enligt projektet monteras byggskivor som ökar brandmotståndet (gips, träfiberskiva o a brandbeständiga byggskivor) på innertakselement på fabriken.

Innertaksbeklädnad

Innertaksbeklädnaden kan monteras på innertakselement på fabriken endast om inga elkablar behöver monteras i innertaket. Fabriksmonterad innertaksbeklädnad på innertakselement kan utgöras av gipsskiva, annan byggskiva eller träpaneler.

Ljudisolering

För ökad ljudisolering av innertakselement kan en specialläkt i metall monteras på elementet på fabriken.

För ökad ljudisolering av innertakselement kan även särskilda ljudisoleringsband i gummi monteras på innertakselement på fabriken.