Tjänster

Vid order ingår per automatik vissa av nedanstående tjänster!

Projektering

Vid projektering används AutoCad, HSBCad, BIM, ArchiCad osv som säkerställer större precision, enkel och begriplig presentation av tekniska lösningar för kunden och upprättande av lättbegripliga monteringsanvisningar.

Vid order får kunden förutom komplett materialista över levererat material också detaljerade ritningar över foglösningar, 3D-visualisering och elementritningar.

Förpackning

Förpackning sker av samtligt levererade element med en vädertålig tät plast, vilken klarar att stå ute utan annat skydd under fyra veckor.

Transport

Inför transport packas byggelementen, vilka är tillverkade i torr fabriksmiljö, in i väderbeständig plastfolie. UV-beständig genomskinlig folie används för att alltid möjliggöra kontroll av kvaliteten och komplettheten av byggelementen utan att förstöra förpackningen. Tack vare kvalitetsförpackningen kan elementen förvaras på byggplatsen utan väderskydd så länge som i upp till fyra veckor.

Montering

Önskas hjälp med montering, eller enbart hjälp med projektledning under montagetiden, kan detta ske efter överenskommelse.