Produkter

Du som kund kan välja den prefabriceringsgrad som passar dig! Erfarenhetsmässigt visar det dock sig att en högre prefabriceringsgrad oftast ger en mer positiv kostnadskalkyl i slutänden.

För samtliga byggelement gäller

Vi erbjuder produkter av högsta kvalitet med en tillverkning som utgår från den standard som är satt efter svenska byggkrav och säkerhetsföreskrifter enligt EUROCODE-5. Vad gäller vår kvalitetsledning bygger denna på den internationella standard som finns i dag enligt ISO 9001:2008.
Europeiskt tekniskt godkännande finns för tillverkning av monteringsfärdiga hus (från Sintef) och CE-märkning (från BM Trada).
Här bredvid ser du en sprängskiss över hur en standardvägg ser ut!

I dag har våra partners många års erfarenhet i branschen och vi samarbetar med flera olika välkända aktörer på den svenska marknaden.

Utfackningsväggar

Vid produktion av väggar utgår man från de svenska byggkrav och säkerhetsföreskrifter som finns enligt EUROCODE-5. Likaså är standard och kvalitet satt efter den internationella standarden enligt ISO 9001:2008.

Fasadelement

Produktionen av väggelement sker med maximal prefabriceringsgrad. Det innebär att du som kund i slutändan ska spara tid vid uppförandet och på så sätt minskar onödiga utgifter.

Innerväggselement

Vid tillverkning av innerväggselement utgår man från svenska (EUROCODE-5) byggkrav och föreskrifter. 

För att uppnå en högre brandklass enligt projektet monteras byggskivor som ökar brandmotståndet (gips, träfiberskiva o a brandbeständiga byggskivor) på innerväggselement direkt på fabrik.

Takelement

När produktion sker av dina takelement finns ett flertal möjligheter och tillval du kan välja mellan. Exempelvis genomföringar för ventilationsöppningar i takelementet. Vid sådant fall används så kallade I-balkar.
Finns behov av snedskurna ändar av takstolssparre kan det ordnas direkt på fabrik.

Om I-balkar används kommer ditt takelement att få ett bättre U-värde än vid en mer traditionell takstols-konstruktion. I-balk ger mer plats för isolering. Detta alternativ blir lättare och möjlighet att borra ventilationsöppningar i fabriken finns. Med I-balkar blir det även möjligt att producera takelement med spännvidd upp till 13 meter.

Ett annat alternativ är att tillverka element av limträbalkar. Detta gör det möjligt att skapa element med en spännvid upp till 15 meter.

Innertakselement

Förutom vanliga takelement i trä tillverkas även element i limträbalkar eller fanérvirke. Användningen möjliggör  tillverkning av innertakselement upp till 15 meter

Genomföringar för ventilationsöppningar kan utföras i innertakselement på fabriken.

För att uppnå en brandklass enligt projektet monteras byggskivor som ökar brandmotståndet (gips, träfiberskiva o a brandbeständiga byggskivor) på innertakselement på fabriken.

Massivträ

Utrustningen på fabrik möjliggör tillverkning av fabriksfärdiga element av massivträ. Element av massivträ kan förses med tätade och slutbehandlade fönster på fabrik. Dessutom kan värmeisolering av massivträ ske enligt kundens önskemål, och vid behov även montera inner- och ytterbeklädnad (byggskivor, träpaneler osv).


Bygg-/Bostadsmoduler med smart design

Tekniken har gått framåt även vad gäller byggnation. Modulbyggnader i dag innebär flera olika fördelar så som att det är tidseffektivt men även ett ekonomiskt alternativ vid husbygge. I dag byggs kompletta moduler i fabrik som därefter transporteras till rätt destination för hopmontering på plats. Numera har modulerna flera användningsområden tack vare funktionella utrymmen och smart design. För den kreative är möjligheterna i det närmaste oändliga med detta alternativ.