pvpark 

För att uppfylla klimatmålen, minska utsläppen samt minska trycket på elnätet (med decentraliserad energiproduktion nära konsumtionen) börjar nu många använda andra ytor för solproduktion.

Till exempel har staden Berlin beslutat att varje ny byggnad i staden måste integrera PV-paneler för att producera grön energi. Denna trend ser vi även i Sverige.

Detta är ett steg i rätt riktning samtidigt som vi ser en annan mycket underutnyttjad yta - bilparkeringar.
 

Skapa grön energi på parkeringsplatsen
Att täcka parkeringsplatser med solpaneler har en enorm potential - både när det gäller att öka lokal elproduktion samt att skapa intäkter med grön energi - inte minst med fler elbilar som skapar stor belastning på elnätet.

 

Vårt koncept kallas PvPark
PvPark är ett kostnadseffektivt, hållbart, flexibelt och konkurrenskraftigt solcellsalternativ för parkeringsplatser.

PvPark finns i tre olika versioner, med lokala anpassningar för vind och snöbelastning. Konceptet är skalbart från två parkeringsplatser upp till flera tusen.

PvPark's design är baserad på prefabricerade moduler med solpaneler som installeras på plats.

 

Konceptet är flexibelt och passar alla typer av parkeringsplatser. Typiska kunder är kontor, bostadshus, mataffärer, köpcentrum, universitet, skolor, sjukhus, hotell- och restaurangkedjor, flygplatser, nöjesparker och arenor.

 

Instruktioner och support tillhandahålls av oss på energihus.se tillsammans med lokala bygg och installationspartners.

 

 TEKNIK 

 

kontakta oss

0370 - 77 04 01 | energihus@plw.se 
Skrittvägen 3 | 567 92 Vaggeryd | Sverige

© 2020 by Energihus.se. All rights reserved. Site made by Tikkala Productions.