top of page
dropshad.png

Referenser - så tycker kunderna om PLW Energihus

Vi bestämde i våras för att investera i en solpanelsanläggning för att bidra till en bättre miljö men även för att reducera elkostnaden med tanke på den förväntade dystra prisutvecklingen.

 

Jag jämförde tre olika leverantörer med varandra och till slut bestämde jag mig för att köpa en anläggning av PLW Energihus. De hade den högsta kompetensen i jämförelse med de andra vilket skapade ett stort förtroende samt att deras lokala närvaro hade stor betydelse.

 

Eftersom jag hört om en hel del strul om konkurrerande leverantörer så var det viktigt att de har lång erfarenhet som certifierad elleverantör. De hade dessutom den klart kortaste leveranstiden.

 

Sammanfattningsvis blev mitt val mycket enkelt och kan starkt rekommendera PLW Energihus.

Tomas Larson

Vi valde PLW Energihus som leverantör då de är en lokal aktör med mångårig erfarenhet och gedigen kompetens.

 

Vi upplevde PLW Energihus som mycket professionella, från offert, installation & support.  

 

Efter drygt 1 år har vi minskat vår elförbrukning med 42%, extra viktigt då vi har pool med uppvärmning. Med tanke på dagens elpriser så känns det bra att ha framtidssäkrat sin elförsörjning och på köpet samtidigt höjt värdet på vårt hus.

 

Vi kan starkt rekommendera PLW Energihus. 

Andreas Kremsl

bottom of page