Att montera solpaneler - Hur gör man?

Att montera ett solcellssystem är för många en av de största investeringarna och ingreppen man gör på sitt hus och allting kan verka väldigt komplicerat. Många frågor dyker upp, som till exempel; kommer jag förstöra taket? Vilket typ av montagesystem ska man använda? Är det säkert? 

Det hela är i själva verket väldigt enkelt. Det montagesystem som vi tar fram baseras på vilken typ av ytbeläggning du har på taket. Alla typer av montagesystem är designade för att göra det möjligt att fästa de klämmor som håller fast själva solpanelerna, vanligtvis genom att göra det möjligt att montera en skena. Det som skiljer är egentligen bara den montagedel som fästs in i underlaget och som skenan sedan monteras på.

 

Följande moment är gemensamma för samtliga vanligt förekommande montagesystem.

Panel.png

Solpanelen placeras på montageskenan

ändklämma.png

Solpanelen monteras fast mot skenan med en ändklämma 

Mittklamma.png

Nästa panel placeras och båda panelerna fästs i skenan och varandra med en mittklämma

Nedan har vi samlat de vanligaste montagesystemen, hur de fästs i underlaget och varför vi har valt att arbeta med just dessa system. 

Montage på tegeltak - Tegelkrok

För montering på tegeltak används en tegelkrok för att fästa in montagesystemet i själva taket. Där krokarna ska fästas plockas takpannorna bort och återplaceras när kroken är monterad.

 

Tegelkrokar finns i flera olika utföranden och former, men alla monteras enligt samma princip.

Takpanna_montage_2.png

Tegelkroken mäts in och takpannan plockas bort

Takpanna_montage_1,5.png

Underliggande och/eller bortplockad takpanna slipas för att möjliggöra tät montage

Takpanna_montage_1.png

Tegelkroken skruvas fast i undertaket

Takpanna_montage_3.png

Takpannan återplaceras

Takpanna_montage_4.png

Aluminiumskenan skruvas fast på tegelkroken

Olika typer av tegelkrokar:

ClickFit-Evo-Universal.jpg
2.jpg
welandstegel.jpg

Montage på falsat plåttak - Falsklämma

För montering på falsade plåttak används en falsklämma. Vid denna typ av montage kläms hela systemet fast i plåtarnas befintliga falsar vilket gör att man inte behöver skruva genom plåten, fukttätheten blir därmed helt opåverkad. 

 

Falsklämma är dessutom formad på så sätt att den, förutom infästning, fungerar som montageskena för solpanelerna vilket gör att inga ytterligare skenor behövs.

Falsklamma.jpg
Standard-fals.jpg

Falskämman är tvådelad och ledad. Detta gör att den kan monteras på falsar av olika bredd. 

 

Skruven klämmer ihop de två delarna, nyper tag i falsen och håller hela systemet på plats.

Skena.png

Falsklämmans överdel har samma profil som vanliga montageskenor. Det gör att änd- och mittklämman som håller fast solpanelen monteras direkt i profilen.

Montage på papptak - Konsol

För montering på papptak använder vi oss av ett unikt konsolsystem som är utvecklat i Danmark. 

 

Beroende på takets konstruktion fästs antingen en skruv i takstolarna eller ett vippankare i takplåten. Ovanpå denna skruvas en konsol med takpapp fast varpå konsolens papp vulkas ihop med det befintliga papptaket.

system_pv_south.png
vippankare.jpg

Vippankare för montage på varmtak med trp-plåt

pappkonsol.jpg

Konsol som skuvas ovanpå vippankare skapar ett 100% tätt system

eastwest-trapez-profile.jpg

Montageställning skruvas ovanpå konsolerna

Vi har valt att arbeta med detta system då det är hållbart över tid. Traditionell ballastsystem, där montageställningen hålls på plats på taket med hjälp av vikter, riskerar efter ett par år att skapa gropar i taket där vikterna är placerade vilket leder till vattensamlingar som skadar taket. Med vårat konsolsystem tas istället vikterna upp i den bärande konstruktionen istället för ytskiktet.

Montage med stockskruv

För montering på tak som saknar lämpligt underlag, exempelvis trp-plåt på        ladugårdar, kan stockskruv användas. Stockskruven skruvas genom ytskiktet och fästs i takets bärande konstruktion såsom takstolar eller bärlinor. 

 

Detta ger ett stabilt och hållfast system där fukttätheten garanteras genom den gummitätning som finns på stockskruven.

Stockskruv_2.png
Stockskruv montage_1.png

Stockskruvens placering mäts ut och ett hål förborras

Stockskruv montage_4.png

Montagefäste för skena skruvas fast

Stockskruv montage_3.png

Stockskruv skruvas fast

Stockskruv montage_5.png

Aluminiumskenan skruvas fast på montagefästet

Markmontage

För markmontage använder vi ett system med markskruv som är utvecklat i Sverige. Med markskruv minimeras förarbetet och det finns inget behov av att slå ner eller gjuta plintar.

 

Montageställningarna finns i flera olika storlekar för enkel- eller dubbelrad samt för montage på mark, i sluttning eller på berg.

Markmontage_liggande dubbel.png
Skruv.jpg

Markskruv 

Markmontage_2.png

Montageställning skruvas fast på markskruvarna

Markmontage_staende enkel.png

Enkelrad stående montage

Markmontage_liggande dubbel.png

Dubbelrad liggande montage

Markmontage_1.png

Markskruvarnas placering mäts ut och skruvas ner

Markmontage_3.png

Solpaneler monteras på montageställningen

Markmontage_sluttning.png

Dubbelrad stående montage - sluttning

Markmontage_berg.png

Dubbelrad stående montage - berg