KOmmersiella 
 
fastigheter 

Är du ägare av större kommersiella fastigheter, BRF-er, lantbruk eller liknande? Då finns det flera möjligheter och alternativ till att installera solel.

 

Vid nyproduktion, eller ROT-objekt där hela takkonstruktionen ska bytas, finns två möjligheter.
 

 x  Att installera vår integrerade solcellsplåt där takmaterial och solcell kombineras i en (1) produkt (se integrerande solceller)

 x  Att först installera annan typ av takmaterial, typ taktegel och därefter montera någon av våra solcellsmoduler uppe på takmaterialet.

Om ett existerande och fungerande tak redan finns och solcellslösning önskas, kan någon av våra övriga solcellsmoduler vara den mest ekonomiska lösningen.

 

Oavsett vad som gäller för just ditt tak, så har vi lösningen! Från rivning och ombyggnation av äldre tak till färdigt soleltak.

 

Hör av dig till oss för ett besök eller skicka över din måttsatta takritning för en komplett beräkning!