top of page

Teknik som skapar trygghet i vardagen

PLW Energihus favoritarbetssätt är Entreprenader i samverkan där vi får vara med i tidigt skede med våra kunder och ge tips och råd om hur installationerna ska passa in i den fastighet kunden vill ha.

EIS

Entreprenader i samverkan

Här kan vi vara kundens kalkyl- och inköpsavdelning samt projektera och ta fram lösningar tillsammans med kunden och övriga entreprenörer i projektet.

 

Vi har stor erfarenhet av denna arbetsform och kommer gärna och besöker nya kunder för att berätta mer. Vi tror och vet av erfarenhet att dessa entreprenader skapar ett helt annat engagemang både hos kund och hos entreprenör som i och med detta gör att båda parter går nöjda ut ur projektet.

IE2A9685-Redigera.jpg

Projektör

Vi ritar olika tekniska lösningar som löser olika hinder och svårigheter för att få rätt energilösning mot gällande kravbild. 

Projektledare

Våra projektledare är vana att hanterar olika projekt. Både mindre och större omfattningar där vi alltid jobbar mot en fastställd tidsplan med regelbundna återkoppling av den fortskridande processen.  

Servicemontörer

Våra installationsteam har alltid rätt behörighet för att uppfylla gällande regelverk och elsäkerhet. 

Föredrag

Vi har utbildningssamordnare som gärna håller olika föredrag om produktnyheter och vad som kommer i framtiden. Självklart finns vi där för att utbilda och ge support i olika situationer som du kan stå inför. 

Konsultuppdrag

Behöver du hjälp med olika svårigheter inför kommande upphandlingar eller önskar kontakt med sakkunniga för olika tekniska svårigheter. Vi hjälper dig gärna.  

Arbetsområden
bottom of page