E Housing 365

Genom att integrera solpaneler in i vägg eller tak redan på fabrik skapar vi en unik modultyp som är lätt att slutmontera. E Housing 365 konceptet kombinerar en tät men diffusionsöppen trästomme med tillvaratagande av annan energi i och runt konstruktionen.

Integrerad Solcellsfasad

Vi erbjuder prefabricerade trähus med integrerad solcellsfasad. Solcellsfasaden ersätter ett annat byggmaterial som till exempel puts eller panel och finns i sex kulörer utöver svart! Vit kommer sommaren 2018. Solcells fasaden har en aluminiumprofil horisontellt och en tunn gummilist vertikalt. Aluminiumprofilerna lackeras i samma färg som kulören på solcellsfasaden.
Solcellsfasaden är anpassad för att Du skall kunna montera solceller i olika kulörer i en ventilerad kallfasad. Den ersätter alltså andra byggnadsmaterial såsom tegel, plåt, puts eller fasadskivor på de sidor av huset där sollcellstekniken är installerad. På så sätt blir investeringen för solcellerna betydligt lägre, utöver värdet på den energi anläggningen producerar.

Olika kulörer av en solcell blir olika tjocka glaspaket, men det justerar fasadprofilen. Oavsett tjocklek hamnar alla solceller i samma nivå i fasadlivet. Du kan också blanda kulörer på samma fasadyta.

Solcellssystemet finns i två formattyper:

Bredd 600 eller 1200 mm, höjd mellan 600-3000 mm i steg om 600 mm.


Teknisk information