Byggprodukter

Här har vi samlat unika och användbara produkter för färdigställande av ditt projekt. Från byggblock och fasadskivor till isolering och tätning.


ElaProof - Tätskikt

ElaProof är ett unikt tätningsmaterial i absolut världsklass! 1-komponents vattenbaserad produkt!

Typiska användningsområden för den nya ytbeläggningen är bl.a. vittringsförhindrande, beläggning och lappning av takkonstruktioner, vattentätning av socklar, vattentätning av fuktiga utrymmen, tätning av genomföringar, betongbassänger, ledning av vattenströmmar i marken och förhindrande av korrosionsangrepp.

Produktkatalog

Mineralull från Petralana

Vår tillverkning av stenull sker i toppmodern fabrik i södra Polen. Olika typer av isoleringsprodukter för byggindustrin tillverkas i absolut toppkvalité efter gällande normer. Samtliga produkter är förstås CE-märkta. Produktkod och övriga tekniska parametrar hittar du i bilagda katalogen.

Produktkatalog

Fermacell Byggskivor

Fermacell H2O Powerpanel erbjuds som standard putsbärare i de ventilerade konstruktioner som förmedlas av oss. Fermacell H2O PowerPanel är godkänd att använda i kombination med Baumit putssystem. Söker du en skiva för annat ändamål eller annat material från Fermacell kan vi givetvis erbjuda även det.

Produktkatalog

Lakka Byggblock

Tystnad är lyx i vardagen. Sten isolerar effektivt både ljud utifrån och ljud inne i huset. Ett betongbjälklag slamrar inte och knarrar inte. Massiv sten medför även brandsäkerhet och hållbarhet i varierande väderlek. Sten binder värme från solen eller eldstaden och balanserar därmed temperaturvariationer. På sommaren är det behagligt svalt i ett stenhus och på vintern innebär stenens värmelagringsförmåga besparingar i uppvärmningskostnader. 
Sten är obrännbart, fritt från röta och hållbart, vilket gör att ett stenhus är ytterst lättskött. 

Produktkatalog

Lakka Bruk & Spackel

Det unika med Lakkas Murnings- och flytprodukter är att de innehåller inget, eller mycket lite, kvartsdamm! Detta underlättar avsevärt hanteringen med tanke på arbetsmiljön.
Lakkas Murnings- och flytprodukter levereras beroende på produkt i säckar på 25, 500 eller 1000 kg. Produkten ska blandas i rent vatten med borrmaskin och visp eller betongblandare enligt det produktspecifika blandningsför- hållandet. Vid användningen ska te
Vid användningen ska temperaturen vara minst +10 °C, förutom för vinter- och köldprodukterna. 

Produktkatalog

Lakka Gårdssten

Luta dig tillbaka, slut ögonen och låt drömmarna komma. Drömmer du om klassiska mönster, vackra bågar, moderna linjer, antik skrovlighet... Med Lakka-gårdsstenar blir dina gårdsdrömmar verklighet! Oavsett om du anlägger en helt ny gårdsplan eller moderniserar den gamla, vill vi inspirera dig och erbjuda kvalitetsprodukter med vilka du kan förverkliga dina planer. Patinerade antikstenar hittar du på sidorna 4–5, klassiska gårdsste- nar på sidorna 6–9, cirkelstenar på sidorna 10–11, behändiga plattor på sidorna 12–13, stiliga trappor på sidorna 14–15 och kantstöd för att fullborda gården på sidorna 16–17.  
Anläggnings- och skötselanvisningarna finns i slutet av broschyren på sidorna 18–19.

TA EN TITT PÅ LAKKAS OMFATTANDE GÅRDSSTENSSORTIMENT OCH LÅT STENEN VAKNA TILL LIV PÅ DIN GÅRDSPLAN!

Produktkatalog