top of page
dropshad.png
Batterilagring

Vad är batterilagring och varför ska man investera i det?

Batterilagring innebär att du sparar överskottet från den el dina solceller producerar. Den sparade elen kan du sedan använda när elpriset är dyrt.

 

För dig innebär batterilagring att du optimerar din egenproducerade el, blir mer självförsörjande och sparar pengar.

 

Boka ett personligt samtal med våra solcellsexperter så vi hittar vi den bästa lösningen för dig.

nikola-johnny-mirkovic-Z_dnvde5wxc-unsplash.jpeg

Med batterilagring till din anläggning får du flera fördelar

Ett batterilagringssystem ger dig inte bara ett skydd mot tillfälliga strömavbrott, det gör det också möjligt att använda mer av din egenproducerade energi, kapa effekttoppar och köpa el när den är som billigast.

Så fungerar det
Fördelar

Du använder din egen energi

Med ett batterilagringsystem ökar du din egenanvändning av den el som dina solceller producerar. Ofta producerar solcellerna som bäst mitt på dagen när husets energibehov är som minst vilket innebär att en stor del av den el som produceras säljs ut till elnätet. Om du då har ett batterilager som laddas upp under dagen kan du nyttja denna energi på kvällen när solen har gått ner elförbrukningen ofta är som högst.

Du får ett skydd mot strömavbrott

För oss är det en självklarhet att batterilagringssystemet och din solcellsanläggning ska fung­era även om strömmen till huset försvinner för att på så sätt minimera de problem som kan uppstå vid ett strömavbrott.  Därför utgår alla våra bas-system från ett UPS system vilket gör det möjligt för batteriet att förse huset med energi även vid ett strömavbrott. Storleken på batteriet avgör hur länge huset kan drivas, men redan ett mindre baspaket kan ge ett par timmars drift vilket ofta räcker för att elbolaget ska hinna åtgärda felet.

Det är ekonomiskt

När du använder en större del av den el du producerar sparar du pengar. Ett typiskt försäljningspris på den el du producerar är 1,05 kr/kWh och i snitt är inköpspriset 1,5 kr/kWh, det är med andra ord mer ekonomiskt att använda elen än att sälja den. Ett annat sätt att spara pengar genom batterilagring är genom att kapa effekttoppar. Fler och fler elleverantörer börjar ta ut en avgift baserad på ditt högsta effektuttag under månaden. Genom att låta batteriet gå in och stötta när din förbrukning är som högst sänker du dessa effekttoppar och din månatliga avgift blir lägre.

 

Om du dessutom installerar ditt batterilagringssystem i samband med en solcellsinstallation kan man i många fall ta bort den ”vanliga” växelriktaren som hör till solcellsinstallationen och endast använda batteripaketets hybridväxelriktare. Med denna besparing i kombination med det gröna avdraget, som för batterilagringssystem är 50%, blir den faktiska kostnaden för batterisystemet i många fall endast 25–30% av listpriset.

 

bottom of page