top of page
dropshad.png
martin-berggren.jpg

Vad är skillnaden mellan Energitaket och traditonella solcellspaneler?

Det enda som Energitaket och traditionella solpaneler har gemensamt är att båda bygger på den högpresterande monokristallina solcellstekniken, förutom det är skillnaderna stora.

Traditionella solpaneler är ett system som passar dig som bor i ett befintligt hus och där det inte finns behov av takrenovering. Eftersom dessa paneler monteras utanpå det befintliga taket blir detta den mest ekonomiska lösningen där antalet solpaneler anpassas efter takets yta och era önskemål.

Energitaket är däremot ett koncept som innebär att du får både ett nytt tak och solpaneler på samma gång, med den stora fördelen att solcellerna i princip är osynliga. Eftersom det är ett komplett tak lämpar sig detta system väldigt väl vid nyproduktion och takrenoveringar där takets ytskikt ska bytas. Många gånger blir denna lösning mer ekonomisk jämfört med först lägga ett nytt plåttak och sedan montera utanpåliggande traditionella solpaneler.

 

Eftersom solcellerna i Energitaket bygger på samma teknik som moderna traditionella paneler blir också effektuttaget många gånger lika stort. I vissa fall kan det till och med bli ett högre effektuttag jämfört med traditionella paneler tack vara solplåtarnas smala design och tre olika längder vilket möjliggör maximal täckning på taket.

bottom of page