top of page
dropshad.png
IE2A0563-Redigera.jpg

Därför ska du investera i solceller för framtiden

Vi står inför stora omställningar där vi växlar över till en elektrifiering av hela samhället, både privat, kommersiellt och industriellt. Detta är en positiv omställning då det innebär en minskning av vår förbrukning av fossila och miljöskadliga produkter, men det innebär samtidigt att vi får nya utmaningar.

 

I och med denna omställning ser vi ett ökat behov av energi i en sådan omfattning att befintlig produktion och inte minst överföringskapaciteten har tufft att hänga med. Resultatet av det påverkar dig som konsument genom högre elpriser och nya former av avgifter som baseras på ditt effektuttag från elnätet.

 

När du investerar i solceller skapar du alltså positiva förutsättningar, inte bara för dig själv och din egen ekonomi, utan också för samhället i stort. Med en egen elproduktion minskar du ditt behov av köpt el vilket ger dig en ekonomisk trygghet då du inte påverkas av elmarknadens svängningar i samma utsträckning. Det minskade inköpsbehovet gör samtidigt att dina effekttoppar minskar och blir jämnare vilket också ger en ekonomisk trygghet. Du får denna positiva ekonomiska effekt samtidigt som du säkerställer ditt eget elbehov med fossilfri, klimatsmart, el.

 

Det minskade uttaget hjälper också till att skapa en balans i elnätet. Detta är nödvändigt för att vårt befintliga elnät ska kunna hantera den ökade effektmängd som passerar i våra ledningar. En positiv sidoeffekt av din solcellsanläggning blir alltså att du hjälper elnätet i ditt område att leverera en jämn och stabil mängd el till dina grannar.

bottom of page