• Vad kostar ett solcellstak?
      Kostnaden för ett solcellstak är beroende av flera faktorer. Takets utformning, önskad effekt samt installationens komplexitet är faktorer som spelar in. Kontakta oss för en offert.
 • Vilka uppgifter ska jag skicka för att få en offert?
     
  För att kunna göra en korrekt offert utifrån dina önskemål behöver vi:
  - Adress
  - Kontaktuppgifter
  - Takritning/skiss med eventuella skorstenar/håltagningar inritade
  - Önskad effekt eller panelplacering
  - Fastighets-id (gäller för BRF:er)
 • Hur länge håller ett solcellstak?
     Takplåten har en livslängd på över 50 år. Den energiproducerande delen håller över 30 år och även efter det finns 85 % av takets ursprungliga effekt fortfarande kvar.
 • Vilka garantier gäller?
      Roofit.solar ger 30 års effektgaranti under vilket Roofit.solar garanterar att systemets kapacitet och prestanda inte minskar mer än 15 %. Takplåtens PUR-beläggning har 20 års garanti. Garantin för plåtens tekniska egenskaper är 50 år.
 • Kan man gå på taket?
      Ja! Det finns dokumenterade hageltester och vi har testat att gå, springa och hoppa på panelerna. Vi har till och med gått så långt att vi kört på dem med bil.
 • Hur monteras Roofit.solar panelerna?
      Panelerna monteras på samma sätt som traditionell dubbelfalsad plåt, detta gör monteringsprocessen snabb och enkel utan behov av specialverktyg. 
 • Hur ansluter jag mig till elnätet?
      I samband med installationen utförs även alla anslutningar. Våra installatörer har den teknisk kompetens och kunskap som krävs för anslutning och driftsättning.
 • I vilka färger finns Roofit.solar panelerna?
      För närvarande erbjuder vi framförallt svarta tak med hänsyn till effektkapacitet och pris.